Sai nhà mạng at&t sẽ ko hoàn lại tiền nhé !

Anh em kiểm kỹ dùm sai nhà mạng at&t

Nước ngoài sẽ ko hoàn tiền lại tiền nhé !

Not Support - No Refund

NextTether Policy: 2320 - US GSM/VZW N61/N56 Service Policy (No refund)

Next Tether Policy Details : US AT&T/Cricket Magic SIM Policy (No refund)

Next Tether Activation Policy Description: US GSM Service Policy (No refund)

Xem thêm các bài cùng mục này: