Tất cả các lỗi chúng ta sửa đc : Mynumber, Facetime, Imessage, Hotspot, Danh Bạ, bật 3g ( không Cần Dataroaming ), lỗi *101# *100#

Cách thức thực hiện:

1: restore máy lại cho sạch sau đó Jailbreak máy, sau đó cài afc2add trên cydia au đó dùng ifle, ifunbox,itools sửa

2: Fix Lỗi Mynumber,FT, IM, Hospot

+Vào đường dẫn System -> Library -> Carier bundles -> iPhone xoá 5 mục số
Với máy 4s,5,5c,5s lock AT&T ( 310170, 310380, 310410, 311180, 310560 ) iPhone 5 Lock AT&T. Xoá thêm thư mục 310150
Với máy 4s,5,5c,5s AU,SB, t́m và xoá (45403, 45404, 310120, 44020, 44050)
với máy của mạng Sprint xóa (45403, 45404, 310120, 44020, 44050,310120 )
(với máy gsm nhà mạng khác bạn có thể theo đường dẫn system>library>carier bundles>iphone> "tên nhà mạng của bạn" > carrier.plist ( mở bằng mặc định ) ḍng thứ 2 > SupportedSIMs để xem những mục cần xóa )
+ Vào var>mobile>library>preferences>com.apple.appsuppor t.plist đổi mấy cái us thành vn hết
cuối cùng Vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Đặt lại ->đặt lại tất cả cài đặt VPN (tiếng anh sẽ là setting -> general -> reset -> Reset all setting

Xong reboot lại máy sẽ yêu cầu kích hoạt imessage và facetime. Các bạn nhấn ok + bật 3g đợi 5- 10' lúc này máy sẽ chưa hiện Mynumber luôn cho đến khi facetime và imessage đc kích hoạt th́ mynumber cũng sẽ lên luôn
Một số bạn lag mà kích hoạt facetime và imessage lâu quá th́ các bạn reboot lại máy rồi kích hoạt lại facetime và imessage
Lưu ư : khi kích hoạt IM & FT có thể bị mất 3G, chỉ cần tháo sim ghép ra rồi gắn vào cho nó tự động kích hoạt lại 3G

3:
Fix Lỗi Tên nhà mạng, ( carrier.15.5 thành viettel, vinaphone .15.5, mobiphone 15.5) Bật 3g Không cần bật dataroaming ( chuyển vùng dữ liệu )
các bạn truy cập vào đường dẫn System/Library/Carrier Bundles/iPhone t́m cái Unknown.buildle xóa hết các file và thư mục trong đó, sau đó t́m folder Viettel_vn.builde hay Vinaphone_vn.builde c̣n bạn sài mạng mobiphone th́ chép file của Vinaphone_vn.builde copy các file và folder vào thư mục Unknown.builde sau đó reboot lại máy

4: Fix Lỗi Danh Bạ

+ Thủ Công: cài Hexeditor HxD :
Mở iTools vào/System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework/, copy file Default.phoneformat ra máy tính, dùng Hexeditor t́m
US 31 00 00 00 75 73 00 00 90 C9 thay bằng 38 34 00 00 75 73 00 00 58 CB
UK 34 34 00 00 67 62 00 00 C0 40 thay bằng 38 34 00 00 67 62 00 00 58 CB
AU 38 31 00 00 6A 70 00 00 80 5B thay bằng 38 34 00 00 6A 70 00 00 58 CB
các bản lock khác các bạn dựa vào mă Hex ví dụ: vn 84 th́ là 3834 mà sửa lại. C̣n phía sau 58CB của VN các bạn sửa mặc định

Click here to view the original image of 711x83px.


Click here to view the original image of 692x83px.

+ Có Sẵn: Mở vào System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework, xoá file Default.phoneformat
sau đó copy file dưới đây paste lại vào /System/Library/PrivateFrameworks/AppSupport.framework


5:
Fix Lỗi *101#, *100# Của Bạn keekokeeko

Mở Ifile, vào đường dẫn
/var/mobile/Library/Carrier Bundles
Bấm vào dấu chấm than

Sửa lại phần cấp quyền: Đọc và chạy
Phần này viết nhầm trên h́nh,chính xác là không đánh dấu cái "Write"
Phần này rất quan trọng,Thiếu là không fix đc!


Thoát ra, vào tiếp đường dẫn:
/var/mobile/Library/Carrier Bundles/OverlayiPhone 4S làm Như Sau ( chỉ ip 4s mới cần làm bước này )
1.Add suorce
Apt.Chinasnow.net
Cài cái CommCenter patch,reboot
2.Chỉnh sửa cái
System -> Library -> Carier bundles -> iPhone-> Default.bundle->carrier.plist

Var/mobile/Library/Prefences/com.apple.carrier.default.plist

Như cách *101# trên Ip5.
Trường hợp bác bị đơ đơ khi chọt vào carrier.plist, th́ đây là file ḿnh là chỉnh, bác copy và paste lên thôi

https://www.mediafire.com/folder/8m72mpyyvowh9/

Reboot máy


Hoặc add nguồn :cydia.hackphone.us seach fix lỗi danh bạ Sofbank,at&t,T-Mobile,Sprint vv.. install

Sưu tầm : nguồn tinh tế . heaveniphone vv....

Xem thêm các bài cùng mục này: