Hôm nay một trong những nhà phát triển đằng sau R-SIM unlock iPhone 4S, tuyên bố đă mở khóa cho iPhone 4 baseband 4.11.08.Nếu điều này là thật th́ thật sự họ đă qua mặt được các nhà phát triển Gevey Sim trong việc t́m ra cách giải thoát cho iPhone 4 4.11.08.

Điều này đă được quảng cáo ngay trên trang web www.eachsupplier.com:
Trích:
“Good News for every people who is stucked at 4.11.08 IOS 5,
The long time waiting is over.
Our R-SIM IV is designed for unlocking it, and R-SIM IV will be available in 10 days.
Now we accept review request from famous site.
Email to sales@eachsupplier.com with the email belongs to your site like XXX@yoursite.com, normal email will be ignored.”

"Tin mừng cho những ai đang chờ đợi unlock iPhone 4 4.11.08.R-SIM IV ,và R-SIM IV sẽ có trong ṿng 10 ngày."

Giá bán lẻ đề nghị là $ 59,00. Link Web thông tin về sản phẩm --> http://www.eachsupplier.com/r-sim-iv...-08-ios-5.html

(Nguồn Twitter)

Xem thêm các bài cùng mục này: