Hướng dẫn sửa fix lỗi danh bạ iphone 5s 5c 5 4s ios 7 7.0.1 7.0.2 7.0.3 7.0.4 đă jealbreakBước 1: Các bạn cần jealbreak iphone
Bước 2: Sửa lỗi sms
Các bạn vào cydia tải phần mềm ifile (vào cydia vào search gơ “ifile”
Sau khi tải xong ifile các bạn vào đường dẫn
/System/Library/Frameworks/UIKit.framework/PhoneFormats/UIMobileContryCodes.plist
mở file UIMobileContryCodes.plist t́m ḍng nhà mạng của máy, sửa thành vn.
VD: Máy mỹ th́ t́m mă us thay bằng vn.

Hoặc
Sửa file /private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.AppSupport.plist:
<key>CPActiveCountryCode</key>
<string>vn</string>
<key>CPHomeCountryCode</key>
<string>vn</string>
<key>CPNetworkCountryCode</key>
<string>vn</string>

Xong khởi động lại!

Xem thêm các bài cùng mục này: